برگزاری اولین سمینار حرفه ای BIM در ایران

برگزاری اولین سمینار حرفه ای BIM در ایران

اولین سمینار حرفه ای BIM در ایران با محوریت روبوت متره و برآورد بیمکار با حضور شرکتهای مهندسین مشاور و پیمانکار تراز اول ایران در ۱۳ مرداد ۹۵ توسط گروه مهندسی OCPM برگزار گردید. اطلاعات بیشتر…

برگزاری اولین سمینار حرفه ای BIM در ایران

نرم افزار  ایرانی BIMKAR تحولی در متره و برآورد پروژه ها به وجود می آورد و فرایند زمانبر و مستعد خطای فعلی که بعضا نیازمند هفته ها تلاش میباشد را ظرف چند ثانیه بدون نیاز به هیچگونه اندازه گیری و اختصاص آیتم انجام  داده و برآورد ریالی پروژه را مستقیما برمبنای فهارس بهای ایران ارائه میکند. بیمکار نه تنها هزینه، بلکه زمان پروژه را نیز به تفکیک در قالب نفر روز مورد نیاز محاسبه میکند.  این نرم افزار که با نام روبوت متره و برآورد BIMKAR ارائه شده قدرت گرفته از متدولوژی BIM و نرم افزار محبوب و قدرتمند Autodesk Revit میباشد که با توجه به کارکرد جامع و یکپارچه با Revit، در نوع خود در سطح جهان منحصر به فرد بوده و کاربرد BIM را به سطحی بالاتر و ملموستر در ایران منتقل میکند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه رسمی روبوت متره و برآورد بیمکار مراجعه فرمایید.