درباره ما

 

مدیریت فروشگاه بر  عهده آقای مهندس علی ضیائی ، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت از دانشگاه تهران میباشد. حفظ ارتباط با جامعه بین المللی مهندسی و مدیریت ساخت به منظور به هنگام نمودن فعالیتها از اولویتهای اصلی ما میباشد.

تلاش بر اینست که  از طریق این سایت کتب آموزشی و منابع مرتبط با متدولوژی نوین BIM  در اختیار علاقه مندان قرار گرفته و شرایطی فراهم آید که کلیه عزیزان از سرتاسر کشور به راحتی بتوانند به این منابع دسترسی داشته باشند.

از اینکه این فروشگاه موفق گردیده در طول  چند سال اخیر با ارسال صدها جلد کتاب  مرتبط با BIM  به اقصی نقاط کشور  پژوهشگران و فعالین صنعت ساخت را با این متدولوژی نوین آشنا نماید خرسندیم.

به امید روزی که  جامعه صنعت ساخت ایران با دقت و کوشش بیشتر، ضمن به روز نگه داشتن خود و آشنایی با روشهای نوین، از پیشرفتهای این صنعت در دنیا جانمانده و بتوانیم از منابع خود بهترین استفاده را داشته باشیم.