کتاب ” آموزش کاربردی Autodesk Revit برای مهندسین”

آموزش Revit به صورت اصولی و ساده، و در حجمی مناسب از نقاط قوت کتاب ” آموزش کاربردی Autodesk Revit برای مهندسین” بوده که سبب می شود مهندسینی که اصلا با این نرم افزار آشنا نبوده بتوانند در مدت زمانی کوتاه آن را به صورت کاربردی فرا گیرند.

به دلیل دور بودن ما از معیارهای جهانی ساخت متاسفانه در ایران تنها مهندسین معمار نرم افزار Revit را  فرا می گیرند

 

کتاب " آموزش کاربردی Autodesk Revit برای مهندسین"

Autodesk Revit یک پلتفرم نرم افزاری بسیار قدرتمند با قابلیت‌های چند بعدی و با ابزارهایی بسیار توانمندتر از نرم افزار AutoCAD می باشد.  اجزا اولیه ای که مدلهای REVIT از آن تشکیل می شوند با آنچه که در CAD مورد استفاده قرار می‌گیرد بسیار متفاوت می باشد. در این نرم افزار، به جای استفاده از نقاط، خطوط ، و منحنی ها مدلسازی پروژه با اجزا ساختمانی نظیر دیوارها، ستونها، تیرها، درها، پنجره ها، کفها و سقفها انجام می دهید.

 دیگر زمان آن نیست که  یک سری نقشه و جداول در کنار یکدیگر ساختمان را توصیف میکنند، بلکه یک مدل واحد و یکپارچه تولید کنید

نرم افزار Revit شکل و رفتار اجزا ساختمان را در نظر گرفته و از اینرو بخش زیادی از سختی کارهای دستی را کاهش می‌دهد. به عنوان مثال تغییر در ترازها، به طور خودکار به هر پلان، نما، مقطع،  و رندری از پروژه منتقل می شود.

کتاب " آموزش کاربردی Autodesk Revit برای مهندسین"
کتاب ” آموزش کاربردی Autodesk Revit برای مهندسین”

با توجه به قابلیت های عظیم این نرم افزار و کاربری وسیع آن در سطح جهانی، این نرم افزار به زودی مورد نیاز تمامی فعالین حرفه ای اعم از مهندسین معمار، مهندسین عمران و تاسیسات قرار گرفته و کتاب ” آموزش کاربردی Autodesk Revit برای مهندسین ” با هدف تحت پوشش قراردادن این نیاز تهیه شده است.

مانند دیگر صنایع مهندسین صنعت ساخت نیز باید بتوانند چیزی که طرح و اجرا می کنند را مدل کنند.

در سالهای اخیر در بسیاری از دانشگاه های آمریکا لزوم استقرار چنین مباحثی در میان نیازهای اساسی آموزشی مهندسین عمران و معماری و حتی دیگر مهندسین مرتبط با صنعت ساخت مورد توجه قرار گرفته و یادگیری آن به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر رشته تحصیلی مهندسی عمران برای دانشجویان جدیدالورود اعلام شده است.

در حال حاضر بسیاری از منابع آموزشی موجود در زمینه Revit در سطحی ارائه شده که مهندسین می بایست قبل از مطالعه آنها آشنایی اولیه با این نرم افزار داشته باشند. اما در کتاب حاضر آموزش Revit با معرفی مفاهیم اصولی و کاربردی این نرم افزار آغاز شده و در ادامه Revit Structure و Revit Architecture به صورت کاملا ساده و کاربردی آموزش داده می شود. بنابراین کسانی که هیچگونه آشنایی با آن نداشته به راحتی می توانند از این کتاب استفاده نمایند.

در ادامه با توجه به اهمیت برآورد مقادیر پروژه، نحوه استفاده از جداول مقادیر که در نرم افزار Revit جهت استخراج مقادیر و اندازه گیری اجزا پیش بینی شده است آموزش داده می شوند. این جداول ضمن فهرست نمودن اجزا ساختمان نظیر دیوارها، درها، و پنجره ها، و …؛ مقادیر، مساحت، و حجم و دیگر موارد مرتبط با آنها را محاسبه می کنند. در کتاب حاضر نحوه استفاده از این جداول به صورت کامل تشریح شده است.

کتاب " آموزش کاربردی Autodesk Revit برای مهندسین"

در فصل پایانی کتاب ” آموزش کاربردی Autodesk Revit برای مهندسین” به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم و نحوه استفاده از بخشهای مختلف نرم افزار Revit تعدادی مثال کاربردی همراه با فایلهای Revit آنها ارائه شده است. که می توانید با توجه به توضیحات و انجام مراحل به صورت گام به گام با نحوه انجام کار به صورت کامل آشنا باشید.

شما هم می توانید در زمانی کوتاه این نرم افزار بسیار توانمند، جالب و جذاب را فرابگیرید. دانش مهندسی فراتر از اینست…

 

کتاب " آموزش کاربردی Autodesk Revit برای مهندسین"
کتاب ” آموزش کاربردی Autodesk Revit برای مهندسین”

این کتاب  از طریق فروشگاه (Bimbooks) در اختیار علاقمندان محترم قرار خواهد گرفت

در زیر فهرست مطالب کتاب ” آموزش کاربردی Autodesk Revit برای مهندسین” آمده است.

  • فهرست مطالب

پیشگفتار

۱- اصول و مبانی مدلسازی ساختمان

۱-۱  مقدمه

۱-۲  سفارشی سازی و استفاده مجدد

۱-۳  ردیابی و نمایش

۱-۴  BIM فقط ترسیم نیست..

۱-۵  BIM تنها یک مدل سه بعدی متداول نیست

۱-۶  محتوای مدل و هدف طراحی

۱-۷  عناصر و پارامترها

۱-۸  تبادل اطلاعات و همکاری و هماهنگی

۱-۹  پلتفرم های  BIM

۱-۹-۱ Autodesk Revit

۱-۹-۲ ArchiCAD

۱-۹-۳ Bentley Architecture

۱-۹-۴ Tekla Structures

۱-۱۰  تئوری مدلسازی

۱-۱۰-۱    کلیات…

۱-۱۰-۲    Categories

۱-۱۰-۳    Family ها

۱-۱۰-۴    Instanceها

۱-۱۰-۵    ایجاد مدل..

۱-۱۱  بررسی User Interface

۱-۱۱-۱    Project

۱-۱۱-۲    Level

۱-۱۱-۳    Ribbon.

۱-۱۱-۴    Expanded Panel

۱-۱۱-۵    Dialog Launcher.

۱-۱۱-۶    برگه  Contextual Ribbon

۱-۱۱-۷    Quick Access Toolbar

۱-۱۱-۸    Status Bar

۱-۱۱-۹    Option BAR.

۱-۱۱-۱۰ Properties Palette

۱-۱۲  BIM در آموزش….

۱-۱۲-۱BIM  برای دانشجویان مهندسی عمران و معماری..

۱-۱۳  تمرین..

۲-المانهای مدل 

۲-۱  المانهای سازه ای

۲-۲  مدل فیزیکی و مدل تحلیلی ..

۲-۳  قوانین مدلسازی

۲-۴  یکپارچه سازی مدل

۲-۵  نظم فضایی: GRID LINES (خطوط شبکه).

۲-۶  Levels

۲-۷  ستونها

۲-۸  Beams

۲-۹  دیوارها

۲-۱۰  خرپاها

۲-۱۰-۱    سفارشی سازی المانهای خرپا

۲-۱۱  کفها

۲-۱۲  پی ها

۲-۱۳  Family ها

۲-۱۳-۱ تست یک Family در یک پروژه.

۲-۱۴  بارها

۲-۱۵  شرایط مرزی..

۲-۱۶   ابزارهای اضافی مدل تحلیلی..

۲-۱۶-۱    تنظیم مدل تحلیلی..

۲-۱۶-۲    کنترل تکیه‌گاه‌ها

۲-۱۶-۳    کنترل انسجام.

۲-۱۷  تمرینها

۳- المانهای معماری    

۳-۱  مقدمه.

۳-۲  مدلسازی محوطه

۳-۲-۱ ایجاد توپوگرافی..

۳-۲-۲ قراردادن نقاط..

۳-۲-۳ وارد نمودن فایل CAD.

۳-۲-۴ ایجاد یک پد ساختمان..

۳-۲-۵ چشم انداز و عناصر سایت…

۳-۲-۶ زیرناحیه. ۱۲۳

۳-۳  خطوط شبکه و Level ها

۳-۴  تحلیل و طراحی مفهومی..

۳-۴-۱ مدلسازی احجام مفهومی (Conceptual Mass).

۳-۴-۲ محیط طراحی مفهومی (Conceptual Design Enviroment).

۳-۵  دیوارها و کرتین وال ها

۳-۵-۱ دیوارهای اصلی

۳-۵-۲ ایجاد دیوار با Face.

۳-۵-۳ کرتین- وال و کرتین- سیستم..

۳-۶  ستونها

۳-۷  کف ها، سقفها، و عناصر بام.

۳-۷-۱ کف ها یا Floorها

۳-۷-۲ سقف ها

۳-۷-۳ بام ها

۳-۸  راه پله و آسانسور

۳-۸-۱ راه پله.

۳-۸-۲ بازشو چاه آسانسور.

۳-۹  درها و پنجره ها

۳-۱۰  مبلمان..

۳-۱۱  Groups (گروه ها).

۳-۱۲  تمرینها

۴- برآورد مقادیر با Autodesk Revit.. 

۴-۱  مقدمه.

۴-۲  ایجاد جداول مقادیر

۴-۳  جدول Schedule/Quantities.

۴-۳-۱ Fields

۴-۳-۲ Filter

۴-۳-۳ Sorting/Grouping

۴-۳-۴ Formatting

۴-۳-۵ Appearance

۴-۳-۶ ویرایش جدول..

۴-۴  جدول Material Takeoff.

۴-۴-۱ Multi Category

۴-۵  متره و برآورد با نرم افزار Revit.

۴-۵-۱ متره و برآورد سنتی..

۴-۵-۲ جداول مقادیر نرم افزار Revit و متره و برآورد.

۴-۵-۳ متره و برآورد بر مبنای متدولوژی BIM…

۵- مثالهای کاربردی

۵-۱  مقدمه.

۵-۲  ایجاد یک Schedule  برای دیوار.

۵-۳  اختصاص دو مصالح مختلف بر روی یک لایه نازک کاری دیوار.

۵-۴  ایجاد Stacked walls.

۵-۵  ایجاد یک سقف سازه ای متال دک

مراجع.. 

 

 

برگزاری اولین سمینار حرفه ای BIM در ایران

برگزاری اولین سمینار حرفه ای BIM در ایران

اولین سمینار حرفه ای BIM در ایران با محوریت روبوت متره و برآورد بیمکار با حضور شرکتهای مهندسین مشاور و پیمانکار تراز اول ایران در ۱۳ مرداد ۹۵ توسط گروه مهندسی OCPM برگزار گردید. اطلاعات بیشتر…

برگزاری اولین سمینار حرفه ای BIM در ایران

نرم افزار  ایرانی BIMKAR تحولی در متره و برآورد پروژه ها به وجود می آورد و فرایند زمانبر و مستعد خطای فعلی که بعضا نیازمند هفته ها تلاش میباشد را ظرف چند ثانیه بدون نیاز به هیچگونه اندازه گیری و اختصاص آیتم انجام  داده و برآورد ریالی پروژه را مستقیما برمبنای فهارس بهای ایران ارائه میکند. بیمکار نه تنها هزینه، بلکه زمان پروژه را نیز به تفکیک در قالب نفر روز مورد نیاز محاسبه میکند.  این نرم افزار که با نام روبوت متره و برآورد BIMKAR ارائه شده قدرت گرفته از متدولوژی BIM و نرم افزار محبوب و قدرتمند Autodesk Revit میباشد که با توجه به کارکرد جامع و یکپارچه با Revit، در نوع خود در سطح جهان منحصر به فرد بوده و کاربرد BIM را به سطحی بالاتر و ملموستر در ایران منتقل میکند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه رسمی روبوت متره و برآورد بیمکار مراجعه فرمایید.