Autodesk Revit پایانی بر متره و برآورد مرسوم

با توجه به توانمندی نرم افزار قدرتمند Autodesk Revit و بر اساس تکنولوژی نوین BIM  نرم افزارهایی متره و برآورد اتوماتیک در حال شکل گیری میباشند به گونه ای که بدون نیاز به هیچگونه اندازه گیری توسط کاربر و تنها با تعیین مشخصات متره و برآورد پروژه های بزرگ در مدت زمان اندکی قابل محاسبه می باشد.

 

متره و برآورد به مفهوم اندازه گیری مصالح مصرفی و حدود کار یک پروژه مطابق با معیارهای برآورد هزینه میباشد که این معیارها در ایران تحت عنوان فهارس بها هر ساله و به تفکیک رشته های مختلف ارائه می گردند.

با توجه به تعریف فوق واضح است که متره و برآورد از جمله فرایندهایی است که در تمامی مراحل پروژه های عمرانی از ابتدای تعریف پروژه، برگزاری مناقصه، پیشنهاد قیمت در مناقصه، زمانبندی پروژه، برآورد منابع و .. مورد نیاز می باشد.

پیشرفتهای تکنولوژیک همانند دیگر صنایع در مهندسی عمران نیز از چندین دهه گذشته نتایج متحول کننده ای داشته است نظیر:

  • جایگزینی نقشه کشی دستی با نقشه کشی رایانه ای
  • جایگزینی محاسبات دستی با نرم افزارهای محاسبات سازه

 

متره و برآورد

در حال حاضر متره و برآورد در ایران به صورت کاملا سنتی و دستی انجام می شوند. بدین صورت که اندازه گیری ابخشهای مختلف در نقشه ها به کمک نرم افزار های نقشه کشی انجام شده و سپس مقادیر و احجام در نرم افزارهای صورت وضعیت توسط کاربر وارد و در مرحله بعد  اختصاص آیتم ها و ردیف های فهرست بها با تشخیص کاربر  انجام می شود.

متره و برآورد

  • زمان بسیار طولانی حتی برای پروژه ای کوچک
  • خطاهای انسانی در استخراج مقادیر از نقشه ها
  • از قلم افتادن اجزا در متره دستی
  • خطای های محاسباتی
  • خطا در ورود مقادیر به نرم افزارهای صورت وضعیت
  • از قلم افتادن آیتم های اختصاصی
  • خطا در تخصیص آیتم ها
  • و …

 موارد فوق همگی از معایب متره و برآورد سنتی می باشد کمااینکه وجود مشکلات قراردادای متعدد در عمده پروژه های کشور  شاهدی گویا بر این موضوع می باشد.

از ابتدای هزاره سوم میلادی و با شتاب گرفتن انتقال تکنولوژی به صنعت ساخت و معرفی نرم افزارهایی از قبیل Autodesk Revit  هم اکنون این سوال پیش می آید:

 آیا متره و برآورد مرسوم نیز جای خود را به متره و برآورد کاملا اتوماتیک خواهد داد؟

پاسخ مشخص است:  بلی !!!

اما چگونه؟

 نرم افزار Autodesk Revit بر خلاف دیگر نرم افزارهای نقشه کشی نظیر Autocad شی محور و کاملا هوشمند می باشد. در این نرم افزار کلیه اجزا به صورت المان های هوشمند وارد  میشوند به گونه ای که تغییر در یک المان بر روی دیگر اجزا تاثیر گذار خواهد بود ضمن آنکه اندازه، احجام، خصوصیات و .. هر المان به راحتی قابل دستیابی است.

این بدان معنی است که به جای استفاده از یک کامپیوتر برای کمک به تولید یک سری نقشه و جداول که در کنار یکدیگر یک ساختمان را توصیف میکنند، از کامپیوتر برای تولید یک مدل واحد و یکپارچه از ساختمان استفاده شده که این نمایش آنچنان کامل است که میتواند کلیه اسناد مورد نیاز را تولید نماید.

متره و برآورد

با توجه به توانمندی نرم افزار قدرتمند Autodesk Revit و بر اساس تکنولوژی نوین BIM  نرم افزارهایی متره و برآورد اتوماتیک در حال شکل گیری میباشند به گونه ای که بدون نیاز به هیچگونه اندازه گیری توسط کاربر و تنها با تعیین مشخصات متره و برآورد پروژه های بزرگ در مدت زمان اندکی قابل محاسبه می باشد. بنابراین مترور ها به جای صرف زمان بسیار جهت انجام محاسبات بر روی المانها ،نحوه اجرا و همچنین تداخلات آنها با دیگر اجزا متمرکز بوده و در نتیجه خطاهای انسانی به حداقل خواهد رسید.

این نرم افزارها که تحت عنوان روبوت متره و برآورد در حال عرضه می باشند به دلیل هوشمند بودن، دارا بودن پارامترهای کنترلی،  متره و برآورد پروژه ها را با نهایت دقت انجام می دهند. در ایران نیز روبوت متره و برآورد BIMKAR  که در رده اولین نرم افزارها در سطح جهانی در این خصوص میباشد به زودی در اختیار مهندسین این حوزه قرار خواهد گرفت.